HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NA 2024

Harmonogram zbierania odpadów komunalnych na 2024 rok

Przedstawiamy harmonogram zbierania odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Mszczonów.

Lista odpadów wielkogabarytowych zbieranych w Gminie Mszczonów

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia, że na terenie Gminy Mszczonów zorganizowana będzie zbiórka następujących odpadów:

  • przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, monitory komputery, drukarki, faksy, pralki, lodówki, kuchenki, mikrofalówki odkurzacze, czajniki elektryczne, tostery, sprzęt audiowizualny (radia, sprzęt wideo, telefony), elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki, itp.), sprzęt oświetleniowy (żarówki, świetlówki),
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (do 400 kg na rok z nieruchomości),
  • zużyte opony (do 4 sztuk),
  • tekstylia, w tym ubrania,
  • opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, powstałe w gospodarstwie domowym (nie będą odbierane opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach używanych do produkcji rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej).

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2024

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych w gminie Mszczonów.