2023

 • GRAFIKA: spotkanie informacyjne odwołane

Spotkanie informacyjne ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej zostało odwołane

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odwołuje spotkania informacyjne ws. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.  Więcej informacji dotyczących przyczyny odwołania spotkań dostępnych jest na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/zawieszamy-spotkania-informacyjne-ws-oaw-dziekujemy-za-dotychczasowe-glosy

 • Grafika funduszu szerokopasmowego

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących Internetu Szerokopasmowego realizowanych zgodnie z projektem „Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mszczonów”

Gmina Mszczonów, w dniach 25.01.2023 r. – 25.02.2023 r, przeprowadziła  konsultacje społeczne dotyczące obszarów białych NGA w ramach dostępności do usług sieciowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, na terenie Gminy Mszczonów. 

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w miejscowości Osuchów, gmina Mszczonów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 28.02.2023 r. do dnia 22.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie  Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl

 • Grafika nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Mszczonowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Gminnej – ½ etatu.

Link do ogłoszenia: https://www.bip.mszczonow.pl/65,ogloszenia-o-naborze?tresc=7601

 • Herb Mszczonowa

Odpowiedź Samorządowego Kolegium Odwoławczego na wnioski Posła Arkadiusza Iwaniaka

W załączeniu przekazujemy Państwu odpowiedź Samorządowego Kolegium Odwoławczego na wnioski Posła Arkadiusza Iwaniaka

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 07.02.2023 r. do dnia 01.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce ”Nieruchomości Gminy – Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”,

 • Herb Mszczonowa

Komunikat w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Mszczonowie informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do 28 lutego 2023 r. należy złożyć do Burmistrza Mszczonowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2023 rok.   

 • Herb Mszczonowa

Obwieszczenie Burmistrza Mszczonowa

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych     (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej w części do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 31.01.2023 r.  do dnia 22.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie  Pl. Piłsudskiego 1- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce „Nieruchomości Gminy - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu”,

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie rekrutacji do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych  szkół  podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), podaję do publicznej wiadomości:

 1. Terminy   przeprowadzania   postępowania   rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych  szkół  podstawowych na rok szkolny 2023/2024 określa Zarządzenie nr 5/23
 • Grafika nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Urząd Miejski ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Podatków i Opłat. Termin składania aplikacji upływa w dniu 02 lutego 2023 r. godz. 16:00. Szczegółowe informacje dot. rekrutacji dostępne są na stronie https://www.bip.mszczonow.pl/65,ogloszenia-o-naborze?tresc=7562

 

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w miejscowości Suszeniec w gminie Mszczonów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 17.01.2023 r. do dnia 08.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl  w zakładce ”Nieruchomości Gminy – Wykazy nieruchomości przeznaczonych