2022

 • Herb Mszczonowa

INFORMACJA

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż ze względów technicznych czasowo wstrzymane zostało przyjmowanie odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdujący się w Wymysłowie przy ul. Kolejowej 1.

 • Herb Mszczonowa

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego - węgla kamiennego

Poniżej zamieszczamy druk wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego - węgla kamiennego.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Grabcach Józefpolskich, przeznaczonej w części do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 13.12.2022 r. do dnia 03.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce „Nieruchomości Gminy – Dzierżawy/Najem/Użyczenie gruntów”, a także na stronie internetowej www.mszczonow.pl w zakładce „Samorząd – Nieruchomości Gminy – Dzierżawy/Najem/Użyczenie gruntów” zostanie zamieszczone ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Grabcach Józefpolskich, oznaczonej jako działki ew. nr 57/2, 58/2 i 59/8, przeznaczonej w części do najmu na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o sortymencie paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Mszczonów

Burmistrz Mszczonowa informuje, że w dniu 09.12.2022 r. ruszyła w Gminie Mszczonów sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach. Węgiel kamienny w sortymentach: orzech, ekogroszek, groszek II oraz kostka będzie sukcesywnie dostarczany do punktów sprzedaży.

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza

Na podstawie art. 19a. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piranie" w Grodzisku Mazowieckim złożoną w trybie art. 19a. ust. 1 ww ustawy tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 • Centralny Port Komunikacyjny - Logo

Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK

Dotyczy: projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK”

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie przeznaczonej w części do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 18.10.2022 r. do dnia 08.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce ”Nieruchomości Gminy – Dzierżawy/Najem/Użyczenie gruntów”, a także na stronie internetowej www.mszczonow.pl w zakładce „Samorząd – Nieruchomości Gminy – Dzierżawy/Najem/Użyczenie gruntów” zostanie zamieszczone ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, oznaczonej jako działka ew. nr 1401 przeznaczonej do w części do dzierżawy.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o II publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Mszczonowa ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, oznaczonej jako działka ew. nr 90/13 o pow. 2,2296 ha, który odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu.

 • Grafika dodatku węglowego

Dodatek węglowy

Realizatorem zadania "Dodatek węglowy" w Gminie Mszczonów jest Centrum Usług Społecznych z siedzibą przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie. W chwili obecnej Centrum Usług Społecznych jest w trakcie przygotowań. O postępach we wdrażaniu programu będziemy informować na bieżąco.

 • Herb Mszczonowa

Zmiana numeru połączeń przychodzących z Urzędu Miejskiego!

Urząd Miejski w Mszczonowie informuje, że wszystkie połączenia telefoniczne realizowane przez jego pracowników, na wyświetlaczu będą się pojawiały jako połączenia z numeru 22 100 81 87.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Mszczonowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ew. nr 163/1 o pow. 0,1928 ha, 163/2 o pow. 0,1433 ha, 163/3 o pow. 0,3046 ha położonych w miejscowości Zbiroża, gm. Mszczonów, będących własnością Gminy Mszczonów, który odbędzie się w dniu 15 września 2022 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu.

 • Grafika naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Mszczonowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej w części do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 19.07.2022 r.  do dnia 09.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie  Pl. Piłsudskiego 1- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce „Nieruchomości Gminy – Dzierżawy/Najem/Użyczenie gruntów”

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w miejscowości Grabce Towarzystwo, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 12.07.2022 r. do dnia 02.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej w części do dzierżawy

Na p022 r. w sodstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 12.07.2022 r. do dnia 02.08.2iedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce „Nieruchomości Gminy – Dzierżawy/Najem/Użyczenie gruntów”, a także na stronie internetowej www.mszczonow.pl w zakładce „Samorząd – Nieruchomości Gminy” zostanie zamieszczone ogłoszenie

 • Herb Mszczonowa

Dyżury wakacyjne w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Mszczonów

Informujemy, że w okresie wakacji prowadzone przez Gminę Mszczonów przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych, pracują wg załączonego poniżej harmonogramu. 

 • Herb Mszczonowa

Komunikat

W związku z systematycznie zwiększającą się ilością odpadów gospodarstw domowych z terenu gminy Mszczonów, która w okresie styczeń-kwiecień wzrosła aż o 51%, konieczne było podniesienie stawki za ich odbiór.

 • Herb Mszczonowa

Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy którzy przekroczyli granicę po 24 lutym 2022

Od dnia 27.06.2022r. uruchomione zostaną zapisy na lipiec na nadanie numerów PESEL dla osób przekraczających granicę po 24.02.2022r. w związku z konfliktem na Ukrainie.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 21.06.2022 r.  do dnia 12.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl 

 • Ostrzeżenie meteo

Ostrzeżenie METEO - Uwaga na burze którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14:00 dnia 20.06.2022 do godz. 24:00 dnia 20.06.2022.

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa z dnia 14 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie współorganizacji wyjazdu na Mistrzostwa Europy ECU w cheerleadingu sportowym.

 • Zdjęcie męzczyzny elegancko ubranego - Bumistrza Mszczonowa

OŚWIADCZENIE

W związku z dystrybuowanymi na terenie naszej gminy ulotkami Stowarzyszenia „Stop! Zagłębie śmieciowe”, mającego siedzibę w gminie Radziejowice, oświadczam, że wszystkie planowane inwestycje są związane z gospodarowaniem odpadami, a nie ze składowaniem śmieci. Ich działalność będzie polegała na zbieraniu i przetwarzaniu konkretnych rodzajów odpadów tak, by można je było ponownie wykorzystać. Żadna z inwestycji nie będzie oznaczała składowania resztek na terenie gminy Mszczonów.

 • Ostrzeżenie meteo

Uwaga na burze oraz grad!!

Od godziny 14:00  dnia 09.06.2022 do 01:00 dnia 10.06.2022, prognozowane sąburze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

 • Ostrzeżenie meteo

Uwaga na burze oraz grad!!

Od godziny 13:00 do 23:00 dzsiejszego dnia tj. 07.06.2022, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa z dnia 2 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 19a. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam ofertę Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Fresh” w Mszczonowie złożoną w trybie art. 19a. ust. 1 ww  ustawy tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 • Grafika: Urząd Miejski poszukuje pracownika

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Mszczonowa ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Gminnej. 

 • Logo Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

30 czerwca 2022 mija termin na zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Burmistrz Mszczonowa przypomina, iż do dnia 30 czerwca 2022r. wszyscy właściciele i zarządcy budynków i lokali - zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych - mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piekarach

Burmistrz Mszczonowa w dniu 31 maja 2022 wydał zarządzenie 43/22 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piekarach. 

Treść zarządzenia dostępna do pobrania:

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w miejscowości Grabce Józefpolskie, przeznaczonej w części do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 31.05.2022 r.  do dnia 21.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie  Pl. Piłsudskiego 1- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce „Nieruchomości Gminy – Dzierżawy/Najem/Użyczenie gruntów”,

 • Ostrzeżenie meteo

Ostrzeżenie METEO: Silny wiatr w porywach do 80 km/h

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu. Miejscami burze. Alert obowiązuje od godz. 13:00 dnia 27.05.2022 do godz. 21:00 dnia 27.05.2022.

 • Logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowszej

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową  i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r.

 • Uwaga zła jakość powietrza

Zła jakość powietrza

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Alert obowiązuje Od dnia 25.05.2022 r. do dnia 31.12.2022

 • Ostrzeżenie meteo

Ostrzeżenie METEO: deszcz i burze z porywami wiatru.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Alert obowiązuje od godz. 12:00 dnia 25.05.2022 do godz. 21:00 dnia 25.05.2022

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, oznaczonej jako działka ew.  nr 90/13 o pow. 2,2296 ha

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Mszczonowa ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, 

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów, położonych w miejscowości Zbiroża w gminie Mszczonów, przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 24.05.2022 r. do dnia 14.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

 • Grafika - ostrzeżenie meteo

Ostrzeżenie meteo – burze, ulewy, silny wiatr, grad

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega przed burzami z gradem, silnym wiatrem i ulewnymi opadami deszczu. Strzeżenie obowiązuje do dn. 21.05.2022 r. do godz. 18:00.

 • Grafika, niebieskie koło z literką i

Spotkanie informacyjne

dniu 7 czerwca 2022 r. o godz. 18:00 w  Mszczonowskim Ośrodku Kultury w Mszczonowie przy ulicy Warszawskiej 33, odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Firmy Scheissel Polska Sp. z o.o., w trakcie którego zaprezentowane zostaną nowoczesne urządzenia grzewcze w postaci pomp ciepła powietrze woda oraz przedstawione zostaną możliwości pozyskania dofinansowania na ich zakup i montaż.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 17.05.2022 r.  do dnia 07.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w MszczonowiePl. Piłsudskiego 1

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza z dnia 4 maja 2022 r.

Burmistrz Mszczonowa informuje. że w terminie przewidzianym w ogłoszeniu, nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących Oferty Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci  Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie złożonej w trybie art. 19a. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn: „ Organizacja Wycieczki krajoznawczo — turystycznej dla osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami.

 • Grafika: zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym na dzień 3 maja 2022r. (wtorek), odpady komunalne z poniższych ulic odebrane zostaną w dniu 4 maja 2022r. (środa).

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa

Na podstawie art. 19a. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcnm ofertę Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Diecka” w Mszczonowie złożoną w trybie art. 19a. ust. 1 ww ustawy tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 • Herb Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa

Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Piekarach w gminie Mszczonów, przeznaczonej do zbycia na rzecz dzierżawcy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 12.04.2022 r. do dnia 04.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl

 • Komunikat urzędu

Ważny komunikat

Szanowni Państwo informujemy, że dnia 15 kwietnia 2022 r. Urząd Miejski czynny jest do godziny 13:00.

 • Ostrzeżenie meteo

Ostrzeżenie METEO

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego-zachodu i zachodu. Miejscami burze. Alert obowiązuje od godz. 23:00 dnia 07.04.2022 do godz. 18:00 dnia 08.04.2022.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego  

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 05.04.2022 r. do dnia 26.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie  Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce ”Nieruchomości Gminy – Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”

 • Herb Starostwa

Ogłoszenie Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Ogłoszenia o wyłożeniu projektu operatu opisowo kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Mszczonów Id 143802_5 dla obrębów ewidencyjnych Grabce Towarzystwo, Świnice, Nowy Dworek, Olszówka, Wręcza.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Osuchowie w gminie Mszczonów, przeznaczonej do zbycia na rzecz dzierżawcy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 29.03.2022 r. do dnia 19.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl  w zakładce ”Nieruchomości Gminy – Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”, a także na stronie internetowej www.mszczonow.pl w zakładce „Samorząd – Nieruchomości Gminy” zostanie zamieszczone ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Osuchowie, oznaczonej jako działka ew. nr 39/2, przeznaczonej do zbycia na rzecz dzierżawcy w drodze bezprzetargowej.

 

 • Grafika zła jakość powietrza

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Alert obowiązuje od godz. 9.00 dnia 22.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 22.03.2022 r. 

 • Grafika zła jakość powietrza

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Alert obowiązuje od godz. 9.00 dnia 22.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 22.03.2022 r. 

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, przeznaczonej w części do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat w drodze bezprzetargowej 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż od dnia 22.03.2022 r.  do dnia 13.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie  Pl. Piłsudskiego 1 - na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl  w zakładce ”Nieruchomości Gminy – Dzierżawy/Najem gruntów”, 

 • Logotyp

Zakończenie pierwszego etapu projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów”

Gmina Mszczonów, Beneficjent projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów” nr POIS.02.02.00-00-0029/19 w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II informuje, iż zakończony został pierwszy etap realizacji Projektu związany z przygotowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie należne firmie MKL-BUD sp. z o.o. wykonane za prace projektowe wynosi 184 500,00 zł brutto,  przy czym kwota dofinansowania z NFOŚiGW to 127 500,00 zł. Kolejny etap realizacji projektu to roboty budowlane, montażowe i dostawa wyposażenia.

 • Ulotka dotycząca wścieklizny

Szczepienia przeciwko wściekliźnie

W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów.

 • Ważny Komunikat

Stanowisko Pracowni Urbanistyczno-Projektowej ZM „Mazowsze Zachodnie”

Pracownia Urbanistyczno-Projektowa ZM „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Wiskitkach, której jestem kierownikiem, od 18 lat zajmuje się kształtowaniem i prowadzeniem polityki przestrzennej Gminy Mszczonów. Od wielu lat pracujemy nad kształtowaniem gminnej przestrzeni zgodnie z potrzebami mieszkańców w sposób racjonalny, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami lokalnymi, jednocześnie szanując wartości kulturowe i środowiskowe.

 • Herb Mszczonowa

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew.  nr 157/1 o pow. 0,0528 ha położonej w Mszczonowie, gm. Mszczonów, będącej własnością Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Mszczonowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew.  nr 157/1 o pow. 0,0528 ha położonej w Mszczonowie, gm. Mszczonów, będącej własnością Gminy Mszczonów, który odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 roku o godz.  14:00  w Sali konferencyjnej tut. Urzędu.

 • Herb Mszczonowa

Komunikat w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Mszczonowie informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od dnia 1 lutego do 28 lutego 2022 r. należy złożyć do Burmistrza Mszczonowa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2022 rok.   

 • Herb Mszczonowa

Ogłoszenie w sprawie naboru do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych  szkół  podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), podaję do publicznej wiadomości: 

 • Grafika ważny komunikat z herbem gminy

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego

W związku z kolejnymi obostrzeniami w zakresie COVID-19, Urząd Miejski w Mszczonowie ogranicza bezpośredni kontakt z urzędnikiem do wykonywania zadań niezbędnych do pomocy obywatelom z zakresu spraw:

 • Grafika: Zebranie Wiejskie w sołectwie Bronisławka

Zawiadomienie o Zebraniu Wiejski w sołectwie Bronisławka

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek informuje, że dnia 27 stycznia 2022 roku o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej w Lutkówce odbędzie się Zebranie Wiejskie sołectwa Bronisławka dla dokonania wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej kadencji 2018-2023

 • Herb Mszczonowa

Gminne podatki i opłaty w 2022 r.

Początek nowego roku oznacza konieczność określenia wysokości gminnych opłat i podatków do zapłacenia w bieżących dwunastu miesiącach. Dla ułatwienia przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich.

 • Grafika ważny komunikat z herbem gminy

Ważny komunikat

informuję, iż od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, niższe wysokości stawek podatku od środków transportowych na mocy podjętej w dniu 1 grudnia 2021 r. Uchwały Nr XXXVIII/339/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 9 grudnia 2021 r. poz. 11409). Uchwała dostępna jest na stronie www.bip.mszczonow.pl w zakładce Podatki i opłaty lokalne /Rok 2022/ Podatek od środków transportowych.

 • Grafika z napisem terminy ślubów w 2022 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mszczonowie z herbem gminy Mszczonów

Terminy ślubów w 2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mszczonowie

W 2022 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mszczonowie wyznaczono następujące terminy ślubów:

 

 • Grafika z napisem Ważny Komunikat z Herbem Gminy

Ważny komunikat

W związku z rozprzestrzenianiem się konornawirusam zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie. 

W miarę możliwości pilne sprawy wymagające kontaktu z pracownikami samorządowymi prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo.