RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Witam Serdecznie

Jako mieszkaniec Mszczonowa przy skrzyżowaniu ul. Aleksandra Tańskiego z ul. Ługową zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie problemu związanego z ruchem drogowym na w/w skrzyżowaniu. Od kilku miesięcy zaobserwowałem że kierujący pojazdami poruszający się ulicą Ługową na wysokości ul. Tańskiego nie stosują się do znaku pionowego A-7  (ustąp pierwszeństwa przejazdu). Wymieniona sytuacja wygląda za każdym razem bardzo groźnie z uwagi na to że kierujący pojazdami na drodze podporządkowanej tj. ul. Ługowej nie upewniają się czy mogą bezpiecznie wjechać na skrzyżowanie. Ich zachowanie oraz prędkość pojazdów nie zwalniających przed skrzyżowaniem może wysuwać wnioski że nie widzą oni znaku A-7. Tego typu zdarzenia w tym miejscu zdarzają się średnio dwa razy dziennie. Z mojego punktu widzenia oznakowanie jest prawidłowe i widoczne lecz może warto było by rozważyć umieszczenie przed samym skrzyżowaniem w obydwu kierunkach ulicy Ługowej progów zwalniających ruch pojazdów. Uważam że takie rozwiązanie znacznie poprawiło  by bezpieczeństwo w w/w miejscu.

Z góry dziękuję za rozpatrzenie w/w problemu.              Pozdrawiam serdecznie.

[2022-06-30]

ODPOWIEDŹ

Małgorzata Krześniak Wydział Rozwoju Gospodarczego

Dzień dobry,

 

W odpowiedzi na Pana wniosek o występującym problemie braku przestrzegania obowiązującego oznakowania na ul. Ługowej przed skrzyżowaniem z ul. Tańskiego, informuję, że zarządca drogi nie ma pływu na zachowania kierowców i nie stosowanie się do istniejącego oznakowania. Oznakowanie jest prawidłowe i widoczne. Możemy jedynie przeanalizować uwzględniając brak stosownej widoczności na skrzyżowaniu zmianę znaku A-7  „Ustąp pierwszeństwa” na B-20 „Stop”.

Proponowane przez Pana progi zwalniające to skuteczne rozwiązanie zmniejszenia prędkości, stosowane najczęściej na odcinkach prostych, odsuniętych od skrzyżowań (przy skrzyżowaniach stosuje się wyniesione przejścia dla pieszych w ciągu istniejących chodników). Lokalizacja progu obok konieczności spełnienia wymogów formalnych (zatwierdzonego projektu zmiany stałej organizacji ruchu) ma swoich zwolenników jak i przeciwników zwłaszcza bezpośrednio sąsiadujących z progiem. Aby gmina rozpoczęła procedurę opracowania projektu progu musi zostać złożony wniosek podpisany przez mieszkańców ( w tym bezpośrednio sąsiadujących) wraz z proponowaną lokalizacją – odcinek pomiędzy ul. Zarachowicza i Tańskiego poza wjazdami do posesji. Kolejnym czynnikiem, który umożliwi realizacją progu są środki finansowe w budżecie gminy na realizację takiego zadania.