fas fa-adjust

  • Zespół Pałacowo-Parkowy

Zespół Pałacowo-Parkowy w Osuchowie

Najstarsza wzmianka o Osuchowie została zapisana w kronice Jana Długosza. Dotyczyła ona pobytu w tej miejscowości króla Władysława Jagiełły- w grudniu 1410 roku. W XV wieku Osuchów wraz z drewnianym dworem i okolicznymi gruntami należał do rodziny Radziejowskich.
  • Murowany dworek w Piekarach

Dworek w Piekarach

Dwór w Piekarach pobudowano w pierwszej połowie XIX wieku. Odnowiono go w 1908, a 1968 roku nabyła go rodzina Marczewskich od Symforiana Woyszwiłło. Dwór jest wzniesiony w stylu klasycznym, na planie prostokąta. Murowany z cegły, otynkowany, dziewięcioosiowy.
  • Drewniana Kapliczka Świętej Anny

Kapliczka z figurą Św. Anny

Na terenie stawów Świętej Anny, które znajdują się zaledwie 4 kilometry od Mszczonowa podziwiać można kapliczkę, której figura wznosi się nad większym z dwóch zbiorników, przedstawia ona Świętą Annę, matkę Najświętszej Maryi Panny.
Do naszych czasów nie zachowały się informację kto i dlaczego właśnie tą Świętą wybrał na patronkę stawów. Istnieje jedynie teoria, zgodnie z którą kapliczkę postawiono na pamiątkę bitwy, z okresu Konfederacji Barskiej, w której wojska polskie pod wodzą generała Sawy (z pochodzenia Kozaka) starły się z wojskami carskimi.
  • Pałac we Wręczy

Pałac we Wręczy

Pierwsza wzmianka o Wręczy pojawia się w źródłach pisanych w wieku XVI. W 1579 roku Andrzej Wręcki opłacał podatki państwu od swoich gruntów znajdujących się we wsi Wręcza. To właśnie od rodu Wręckich pochodzi nazwa wsi, znajdującej się w zachodniej części obecnej gminy Mszczonów.
  • Dworek z drewnianym gankiem

Dworek Badowo Dańki

Dworek w Badowo Dańkach powstał w wieku XIX. Parterowy budynek, obecnie zrujnowany. Znajduje się pośrodku wsi, otoczony dużym parkiem z przepięknym starodrzewem. Park podobniejak dworek jest teraz w opłakanym stanie. Zanieczyszczony, od dawna nie był pielęgnowany. W czasach wczesnego PRL-u w dworku Badowo - Danki znajdowało się przedszkole.
  • Dworek wykonany z kamienia w Ciemno Gnojnej

Dworek Gnojna

W okolicach Mszczonowa znajduje się kilka miejscowości o dość bogatej przeszłości. Jedną z nich jest wieś Gnojna, znajdująca się w odległości 5 km od Mszczonowa. Przeszłość Gnojny sięga potopu szwedzkiego. Prawdopodobnie z tego też okresu pochodzi nazwa wsi. Z opowiadań najstarszych mieszkańców wsi wynika, że wywodzi się ona od bitwy stoczonej ze Szewdami.