POLSKI ŁAD

Nazwa całego zadania: Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych.

Okres realizacji: do 2023

Całkowita wartość inwestycji:  21 787 818,24  zł

Kwota dofinansowania: 17 796 884,08 zł

Budowy drogi gminnej w m. Marków Towarzystwo i Grabce Józefpolskie na odcinku od  drogi powiatowej DP 4715W do ul. Żyrardowskiej

Wartość tej częśći inwestycji: 14 575 498,85 zł

W ramach inwestycji wykonano: 

 • budowę nowej drogi gminnej o długości 630 m w tym jezdnię bitumiczną szer. 7,0 m,
 • obiekt mostowy na rzece Okrzeszy,
 • chodniki jednostronne szer. 1,5 m,
 • ścieżkę rowerową szer. 2,0 m,
 • oświetlenie uliczne,
 • skrzyżowania w tym jedno rondo,
 • zjazdy,
 • odwodnienie,
 • kanał technologiczny,
 • zbiornik retencyjny z dojazdem,
 • bariery energochłonne,
 • oznakowanie drogowe poziome i pionowe.

Rozbudowa ulicy Szkolnej w  Mszczonowie na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej

Wartość tej części inwestycji: 4 260 319,39 zł

W ramach inwestycji wykonano:

 • rozbudowę ulicy na odcinku  598,24 m,  w tym jezdnia z kostki betonowej szer. 5,5m,
 • chodniki szer. 2,0 m,
 • zatokę autobusową,
 • miejsca postojowe,
 • oświetlenie uliczne,
 • kanalizację deszczową,
 • kanał technologiczny,
 • wprowadzona została nowa organizacja ruchu z wyniesionymi przejściami dla pieszych,
 • bariery ochronne,
 • oznakowanie pionowe i poziome

Przebudowa ulicy Białogórskiej w Osuchowie

Wartość tej części inwestycji:  2 952 000,00 zł

W ramach inwestycji wykonano:

 • przebudowę ulicy Białogórskiej w Osuchowie na odcinku 1352,70 m  w tym: jezdnię bitumiczną szer. 5,50 m,  
 • zjazdy bitumiczne – 9. szt.,
 • pobocza obustronne z kruszywa łamanego szer. 1,0 m i 0,75m,
 • rowy przydrożne obustronne,
 • oznakowanie pionowe
 • Zdjęcie: Rozbudowana ulica Szkolna we Mszczonowie
 • Zdjęcie: Rozbudowana ulica Szkolna we Mszczonowie
 • Zdjęcie: Rozbudowana ulica Szkolna we Mszczonowie
 • Zdjęcie: przebudowana ulica Białogórska
 • Zdjęcie: przebudowana ulica Białogórska
 • Zdjęcie: Wybudowana nowa droga od miejscowości Grabce Józef Polskie do Marków Towarzystwo
 • Zdjęcie: Wybudowana nowa droga od miejscowości Grabce Józef Polskie do Marków Towarzystwo
 • Zdjęcie: Wybudowana nowa droga od miejscowości Grabce Józef Polskie do Marków Towarzystwo
 • Zdjęcie: Wybudowana nowa droga od miejscowości Grabce Józef Polskie do Marków Towarzystwo
 • Grafika Informująca o otrzymanym dofinansowaniu

wstecz