POLSKI ŁAD

Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach

Okres realizacji: 2022-2023

Całkowita wartość inwestycji: 8 770 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 995 000,00 zł

Inwestycja obejmuję budowę sali gimnastycznej z zapleczem magazynowym, szatnią z sanitariatami, pokojem socjalnym, WC z natryskiem, pokojem dla nauczyciela WF-u, gabinetem higienistki, świetlicą i salą lekcyjną wraz z modernizacją istniejącej części w celu dostosowania do aktualnych warunków technicznych. Powstaną 22 miejsca parkingowe. Plusy: poprawa warunków edukacyjnych, dodatkowa zajęcia sportowe dla wszystkich mieszkańców, turnieje, zawody, wyrównanie szans uczniów z terenów wiejskich.

Inwestycja jest również dofinansowana  od Wojewody Mazowieckiego w wysokości: 1 598 400,00 zł.

  • Zdjęcie: sala lekcyjna w nowo budowanym budynku przy Szkole Podstawowej w Piekarach
  • Zdjęcie: toaleta w nowo wybudowanym budynku
  • Zdjęcie: toaleta w nowo wybudowanym budynku
  • Zdjęcie: Sala gimnastyczna
  • Zdjęcie: sala gimnastyczna
  • Zdjęcie: tablica informacyjna

wstecz