2022

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew.  nr 157/1 o pow. 0,0528 ha położonej w Mszczonowie, gm. Mszczonów, będącej własnością Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Mszczonowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew.  nr 157/1 o pow. 0,0528 ha położonej w Mszczonowie, gm. Mszczonów, będącej własnością Gminy Mszczonów, który odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 roku o godz.  14:00  w Sali konferencyjnej tut. Urzędu.

Treść, forma oraz warunki przetargu zamieszczone zostaną w ogłoszeniu, które znajdować się będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1- na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce Nieruchomości Gminy - Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości, a także na stronie internetowej www.mszczonow.pl w zakładce Samorząd – Nieruchomości Gminy oraz wyciąg z ogłoszenia o przetargu w piątkowym wydaniu  (tj. 18.02.2022 r.) Pulsu Biznesu.                                                                      

                                                                                Burmistrz Mszczonowa

                                                                         mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

 

wstecz