RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Rozbudowa ulicy Żukowskiej w miejscowościach Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice

Wartość inwestycji wynosi: 9 164 748,34 zł

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 500 430,00 zł

Termin realizacji inwestycji od 10 maja 2023r. ( przekazanie placu budowy) do 28.06.2024r

W ramach inwestycji rozbudowany będzie odcinek ulicy Żukowskiej o długości 0,987 km. Zakres planowanych prac obejmuje :

 • powstanie jezdni bitumicznej o szerokości 6 m (pas ruchu 3 m),
 • budowę chodnika (strona prawa długości 939 mb, strona lewa 751,5 mb),
 • budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej długości 918 m (min. szer. 2 m),
 • przebudowę 3 skrzyżowań w tym jednego z drogą gminną, rondo z projektowaną drogą gminną i drugie z drogą powiatową,
 • budowę 5 przejść dla pieszych (4 z azylami i 1 bez),
 • oznakowanie poziome i pionowe,
 • oświetlenie układu drogowego,
 • budowę odwodnienia wraz ze zbiornikiem retencyjnym,
 • wykonanie zjazdów,
 • przebudowę kolidującej linii niskiego napięcia oraz wodociągu,
 • Ulica Żukowska
 • Ulica Żukowska
 • Ulica Żukowska
 • Ulica Żukowska
 • Tablica informująca o dofinansowaniu

wstecz