RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Rozbudowa ulicy Północnej

W dniu 29 czerwca została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin zakończenia realizacji inwestycji do 06.03.2023r. 

Kwota dofinansowania 1 937 077,54 zł.

Wartość robót całej inwestycji  4 477 458,96 zł.

Wykonawcą robót jest firma Mabau. sp. z o.o. Roboty obejmują przebudowę ulicy Północnej na całym odcinku, w tym budowę:

  • jezdni o szer. 5,5 m,
  • miejsc parkingowych po obydwu stronach ulicy,
  • chodnika po stronie południowej,
  • chodnika ze ścieżką rowerową po stronie północnej,
  • wyniesionych przejść dla pieszych,
  • oświetlenia,
  • kanalizacji deszczowej.

W trakcie robót wystąpią utrudnienia w poruszaniu się ulicą Północną oraz korzystania z istniejącej infrastruktury.

  • Zdjęcie: rozbudowa ulicy
  • Tablica informacyjna dotycząca dofinansowania

wstecz