RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mszczonowie na ul. Wschodniej na drodze nr 470824W

Wartość całego projektu: 106 267,96 zł

Kwota dofinansowania: 57 037,30 zł

Okres realizacji: 06 - 09.2021

Informacja o źródle finansowania lub dofinansowania zadania: Państwowy Fundusz Celowy

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu (program): Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Krótki opis zadania (cel):Wniosek obejmował jedno nowoprojektowane przejście na głównej drodze wlotowej do miasta od strony drogi krajowej nr 50. Istniejąca ulica jest obciążona dużym ruchem i posiada wąskie pobocze przy istniejącym rowie. W br. został wybudowany chodnik za rowem, który zapewni bezpieczeństwo pieszym, poruszającym się wzdłuż ulicy. Nowe, wyniesione przejście przy sklepie Biedronka zapewni bezpieczne przekraczanie ulicy oraz spowolni ruch na prostym odcinku drogi. Zakres projektu obejmował wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego połączeniem z istniejącymi chodnikami, oznakowanie poziome i pionowe ze znakiem aktywnym oraz oświetlenie przejścia.

Data podpisania umowy: 10.12.2021 r.

  • Logotypy
  • Zdjęcie: tablica informacyjna o dofinansowaniu z rządowego funduszu rozwoju dróg

wstecz