RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

  • Logotyp

Nazwa projektu: Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Całkowita wartość: 1 385 691,77 zł

Wartość dofinansowania: 677 441,81 zł

Rozbudowa ulicy Żukowskiej w miejscowościach Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice

Wartość inwestycji wynosi: 9 164 748,34 zł

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 500 430,00 zł

Przedmiot odbioru został wykonany w czasie od. 14.06.2021r do 06.07.2022r.

Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie  - drogi gminnej nr 470815W o długości 421,62 m

Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie  - drogi gminnej nr 470815W o długości 421,62 m dofinansowano z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Wartość wykonanego zadania wynosi 4.125.629,94   zł ,w tym kwota dofinansowania z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 1.937.077,54 zł.

Przedmiot inwestycji został wykonany w czasie od. 21.04.2022r do 26.04.2023r.

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8 ”

Wartość wykonanej inwestycji wynosi: 4.292.539,57 zł

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  2.519.852,88 zł

Przedmiot odbioru został wykonany w czasie od. 14.06.2021r do 06.07.2022r.

Rozbudowa ulicy Północnej

W dniu 29 czerwca została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mszczonowie na ul. Wschodniej na drodze nr 470824W

Wartość całego projektu: 106 267,96 zł
Kwota dofinansowania: 57 037,30 zł
Okres realizacji: 06-09.2021