KOMUNIKATY I ZAGROŻENIA

Informacja o o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, oznaczonej jako działka ew. nr 2017 o pow. 0,0807 ha

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Burmistrz Mszczonowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Mszczonów, położonej w Mszczonowie, oznaczonej jako działka ew. nr 2017 o pow. 0,0807 ha, który odbędzie się w dniu 9 maja 2023 roku o godz.  14:00 w sali konferencyjnej (pok. nr 13) tut. Urzędu.

Treść, forma oraz warunki przetargu zamieszczone zostały w ogłoszeniu, które znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1- na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce „Nieruchomości Gminy - Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości”, na stronie internetowej www.mszczonow.pl w zakładce „Samorząd - Nieruchomości Gminy - Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości”, a także wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony został w tygodniku „Życie Żyrardowa” (wydanie z dnia 28.03.2023 r.).                         

                                                                               Burmistrz Mszczonowa 

                                                                         mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

wstecz