INNE PROJEKTY

Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych – ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie

Dofinansowanie w ramach:  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wartość dofinansowania: 738.974,61 zł

Całkowita wartość projektu: 1.126.962,84 zł

Okres realizacji: 2020

W ramach inwestycji wykonano: Przebudowę drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej, Nowy Rynek na długości 211 m z przebudową skrzyżowania na rondo. Jezdnia bitumiczna szer. 7,0 m ( 3,5 m szerokość pasa ruchu) pow. 3036,00 m2, chodniki strona lewa i prawa na długości 211 m pow.1661,00 m2 z kostki starobruk i 77,07 m2 z płyt z wypustkami, zjazdy, miejsca postojowe i wyspy z kostki betonowej gr 8 cm na pow. 641,85 m2, wykonano zabruk z kostki kamiennej gr 15 cm na pow. 129,99 m2, budowę ścieżki rowerowej z kostki bezfazowej na długości 132m pow. 282,00 m2, przebudowę 2 skrzyżowań w tym jedno typu rondo, budowę przejść dla pieszych z azylami 4 szt., budowę przejść dla pieszych bez azyli – 3 szt. kanalizację deszczową: 6 szt. nowych studzienek ściekowych wraz z przykanalikami o długości 31,1 m , oświetlenie uliczne: 9 słupów oświetleniowych , 24 oprawy oświetleniowe, oznakowanie drogi: znaki pionowe z tablicami drogowymi i nazwami ulic - 102 szt., oznakowanie poziome – 220 m2, zagospodarowanie terenów zielonych wokół ronda.

wstecz