INNE PROJEKTY

Nazwa projektu: Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka w gminie Mszczonów

Dofinansowania w ramach:  Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019

Wartość dofinansowania: 50.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 108.426,96 zł

Okres realizacji: 2019

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych w Osuchowie i Lutkówce poprzez budowę Otwartych Stref Aktywności składających się z niżej wymienionych elementów dla każdej strefy:

8 urządzeń siłowni plenerowej mocowanych na 4 pylonach,

2 stolików szachowych,

4 ławek z oparciem,

  • 1 stojaka na rowery,

2 tablic z regulaminem i informacyjnej. 

wstecz