DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa projektu: Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Mszczonów

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizacje zadania realizowanego w ramach ,,Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023"
Całkowita wartość zadania: 20 200,00zł
Dofinansowanie: 10 100,00 zł

W ramach zadania będą finansowane zabiegi sterylizacji lub kastracji zwierząt posiadających właścicieli oraz ich znakowanie (czipowanie).

Zadanie będzie realizowane po wejściu w życie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2023

  • Logotyp Mazowsze dla zwierząt

wstecz