DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Przebudowa drogi gminnej ul. Bieleckich w m. Ciemno Gnojna Gmina Mszczonów

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Kwota dofinansowania: 121.000,00 zł,

Całkowita wartość inwestycji: 245.888,07 zł

Okres realizacji: 16.06.2023r. do 16.09.2023r.

Zakres robót:

przebudowa drogi gminnej  w granicach istniejącego pasa drogowego o długości 545 m, polegająca na wykonaniu nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami 8-11, 5-8, 2-5 mm o szer. 3,5 m z uzupełnieniem istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr śr. 5 cm oraz wykonania poszerzenia istniejącej podbudowy  warstwą odsączającą gr 15 cm i warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 mm  gr 20 cm, poboczy z kruszywa łamanego gr 10cm.

  • Logo Mazowsza

wstecz