DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowce

Kwota dofinansowania: 9 950,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 19 900,00 zł

Okres realizacji: sierpień 2023

Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Bobrowce, który znacznie poprawi i usprawni akcje ratowniczo gaśnicze w jakich uczestniczy OSP Bobrowce na terenie sołectwa Bobrowce.

  • Logo MIAS
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Zdjęcie: agregat prądotwórczy

wstecz