DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 19 726,84 zł.

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2022

W ramach zadania planuje się zakupić dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie wyposażenie ratowniczo gaśnicze (np. detektor, defibrylator). W ramach części zadania związanego z integracją lokalnej społeczności planuje się zakup elementów wyposażenia (mebli) strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej, która stanowi miejsce spotkań lokalnej społeczności. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022.

  • Logo
  • 20220928_173346
  • Sprzęt zakupiony w ramach dofinansowania
  • Sprzęt zakupiony w ramach dofinansowania
  • Sprzęt zakupiony w ramach dofinansowania
  • Sprzęt zakupiony w ramach dofinansowania

wstecz