DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa : Uporządkowanie stawu w miejscowości Zimnice przy ul. Klonowej

Wartość całego projektu: 20 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Okres realizacji: 2019

Informacja o źródle finansowania lub dofinansowania zadania: budżet Województwa Mazowieckiego

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu (program): Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019

Cel: Uporządkowanie stawu, który znajduje się w sołectwie Zimnice, przy ulicy Klonowej

Opis: W celu uregulowania zbiornika niezbędne było wykonanie prac polegających na jego zmniejszeniu, uporządkowaniu dna, zabezpieczeniu stawu przez wysychaniem, wykonaniu nasypów brzegów, usunięciu zakrzaczeń i postawieniu barierki od strony ulicy Klonowej (zwiększenie widoczności akwenu dla kierowców oraz zabezpieczenie dzieci przed wyjściem na drogę).

wstecz