DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa projektu: Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach

Wartość całego projektu: szacowana wartość projektu ok. 2 605 622,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 505 622,00 zł

Informacja o źródle finansowania lub dofinansowania zadania: budżet województwa mazowieckiego

Okres realizacji: 2021 (część zakończona), 2022-2023

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Krótki opis zadania (cel):

Dofinansowanie dotyczy również zadania już zrealizowanego w 2021 roku, gdyż koszty zadania zostały rozpisane na 3 lata realizacji (2021 – 1 100 000,00 zł, 2022 i 2023 – 1 505 622,00 zł).

 

Rozbudowa ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej budynku, przez co nastąpi polepszenie warunków socjalnych oraz użytkowych. Dodatkowo powstanie powierzchnia do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego, kolejne miejsce parkingowe dla samochodu gaśniczo-ratunkowego oraz sala konferencyjna do spotkań związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Przeznaczenie oraz charakter użytkowy budynku nie ulegnie zmianie.

 

I etap inwestycji (zrealizowany w 2021 r.)

Zadanie obejmowało rozbudowę i przebudowę istniejącej remizy OSP w Piekarach do stanu surowego zamkniętego wraz z pokryciem dachowym. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, przygotowanie terenu i placu budowy, roboty ziemne, wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych, wykonanie izolacji poziomych i pionowych stanu zerowego, roboty remontowe, wykonanie ścian parteru - konstrukcyjne i działowe, wykonanie stropu nad parterem, wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego z obróbkami, wykonanie posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarskich. Ponadto prace obejmowały wykonanie instalacji centralnego ogrzewania podposadzkowej oraz instalacji wod.-kan.-podposadzkowej.

 

Prace do wykonania w II etapie obejmują przede wszystkim: docieplenie ścian zewnętrznych, wykończenie wewnętrzne budynku (m.in. tynki, posadzki, sufity podwieszane), instalacja sanitarna (oprócz podposadzkowej), wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczna i centralnego ogrzewania (z kotłem gazowym). Zagospodarowany zostanie również teren wokół obiektu. Po zakończeniu tego etapu piekarscy strażacy otrzymają do użytkowania całkowicie wykończony budynek.


Data podpisania umowy o dofinansowanie: 3.01.2022 r.

  • Logo województwa mazowieckiego

wstecz