DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa zadania: Wzmocnienie burty zbiorników wodnych przy ulicy piekarskiej w Piekarach

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 32 940,00 zł

Okres realizacji: sierpień – wrzesień 2021

W ramach zadania zostały wzmocnione burty zbiorników wodnych przy ulicy Piekarskiej w Piekarach od strony gospodarstw domowych poprzez faszynowanie. Działanie to przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z chodnika zlokalizowanego przy zbiornikach wodnych.

  • Zdjęcie: wzmocniony zbiornik wodny w Piekarach
  • Zdjęcie: wzmocniony zbiornik wodny w Piekarach
  • Zdjęcie: tablica informacyjna o dofinansowaniu wzmocnienia zbiornika wodnego w ramach MIAS

wstecz