DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we Wręczy

Kwota dofinansowania: 9 999,97 zł

Całkowita wartość inwestycji: 19 999,94zł

Okres realizacji: sierpień – wrzesień 2021

W ramach przedmiotowego zadania został zagospodarowany teren gminny przy Szkole Podstawowej na potrzeby rekreacji mieszkańców. Zakupiono i zamontowano oświetlenie, ławki, kosze na odpady, drzewka i krzewy ozdobne.

Mieszkańcy sołectwa Wręcza dzięki realizacji tego zadania pozyskali miejsce gdzie mogą wspólnie się spotykać i  aktywnie spędzać czasu na świeżym powietrzu.

  • Zdjęcie: teren rekreacyjny zagospodarowany w ramach MIAS
  • Zdjęcie: teren rekreacyjny zagospodarowany w ramach MIAS

wstecz