DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo

Dofinansowanie w ramach:  Programu na Rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Wartość dofinansowania: 1.312.889.93 zł

Całkowita wartość projektu: 2.188.149,88 zł

Okres realizacji: 2018

Zakres robót obejmował: przebudowę drogi na długości 1669 m.b., szerokości jezdni 5,0 m, rozwiązanie uspokajające ruch - 2 progi wyspowe, pobocza z kruszywa na długości 1669 mb i szer. 0,75 m ( strona lewa i strona prawa), w tym: - nawierzchnię jezdni z mieszanki asfaltowej – warstwa ścieralna gr 5 cm o pow. 8555 m2 . i warstwa wiążąca gr 7 cm o pow.8828 m2, - podbudowę z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm o łącznej powierzchni 9737 m 2 - 14 zjazdów z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o łącznej powierzchni 485 m2 , - 78 szt. nowych tablic znaków drogowych, - 488 m.b. barier ochronnych U-14a, - odwodnienie- rowy odwadniające wraz z przepustami.

wstecz