DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej

Dofinansowanie w ramach:  Środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Wartość dofinansowania: 134.546,00 zł

Całkowita wartość projektu: 277.544,24 zł

Okres realizacji: 2019

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej w Gminie Mszczonów na długości 1290,00 mb szer. 3,5m pow. 4515,00 m2 , wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 5 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni, wykonanie oznakowania pionowego – 10 szt., bariery ochronne 78 m.

wstecz