DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże ( nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej

Dofinansowanie w ramach:  Środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Wartość dofinansowania: 100.000,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 513.568,33 zł

Okres realizacji: 2018

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Sosnowej, Granicznej, Wiejskiej, Gościnnej, Północnej w Gminie Mszczonów na długości 2016,00 mb szer. 3,5m pow. 7066,50 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości 10 cm w ilości 687,51 m3 i na poszerzeniach gr. 20 cm na pow. 2454,88 m3, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 3028,5 m2, wykonanie przepustów fi 40 - 3 szt. o łącznej długości 18 m.b.

wstecz