DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa projektu: Przebudowa drogi we wsi Gąba gm. Mszczonów

Dofinansowanie w ramach:  Środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Wartość dofinansowania: 80.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 169.730,70 zł

Okres realizacji: 2017

Zakres robót obejmowała: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia na długości 687 m.b., wykonanie uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego.

wstecz