DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona

Dofinansowanie w ramach:  Środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Wartość dofinansowania: 35.740,29 zł.

Całkowita wartość projektu: 127.592,38 zł

Okres realizacji: 2015

Zakres obejmował: wykonanie przebudowy tłuczniowej, wykonanie podbudowy z destruktu, poboczy gruntowych, wykonanie zjazdów, rowów odwadniających, przepustów.

wstecz