DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy

Dofinansowanie w ramach: Środków Województwa Mazowieckiego pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Wartość dofinansowania: 55.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 145.352,50 zł

Okres realizacji: 2014

Wykonane prace dotyczyły potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami bazaltowymi, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie poboczy gruntowych, oczyszczenie rowów i przepustów.

wstecz