REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013

Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu

Wartość dofinansowania: 11.318.851,32 zł

Całkowita wartość projektu: 16.595.901,29 zł

Okres realizacji: 2014-2015

Celem modernizacji było dostosowanie procesów technologicznych do aktualnych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych. W maju 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach projektów kluczowych w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

wstecz