REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013

Nazwa projektu: Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów – w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej Gminy Mszczonów

Wartość dofinansowania: 496 399,98 zł

Całkowita wartość projektu: 764.129,70 zł

Okres realizacji: 2015

Zakres zadania dotyczył oznakowania tras rowerowych, realizacji budynku z grotą solną  i sauną oraz zakupu wyposażenia sauny i groty solnej, wykonania instalacji do odzysku ciepła z zrzucanej wody geotermalnej.

wstecz