REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 - 2013

Nazwa projektu: Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i groty solnej oraz parkingu.

Wartość dofinansowania: 496.399,98 zł

Całkowita wartość projektu: 584.999,98 zł

Okres realizacji: 2015

Wykonano instalację odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej. W roku 2015 zostały poniesione koszty montażu budynku groty solnej i sauny.

wstecz