REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014 - 2020

Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia – w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.

Wartość dofinansowania: 2.694.322,00 zł

Całkowita wartość projektu: 4.072.835,00 zł

Okres realizacji: 2016-2018

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace termomodernizacyjne w 3 gminnych budynkach: w Szkole Podstawowej w Piekarach , Zespole Szkół Publicznych w Osuchowie oraz w budynku gminnym z siedzibą Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie.

Inwestycja miała na celu m.in. wymianę instalacji c.o. wraz ze źródłem  ogrzewania, docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.

 

wstecz