PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA I ROZWÓJ 2014-2020

  • Logotyp

Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła dostępna dla każdego

Wartość dofinansowania:  1.350.000,00 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia:  1.350.000,00 zł

Okres realizacji: 2021-2023