PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie

Okres realizacji: 2017

Wartość dofinansowania: 943.194,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1.923.726,43 zł

W ramach inwestycji wykonano:

 • przebudowę ulicy Warszawskiej na długości 891m,
 • jezdnię z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 5,5 m ,
 • 1 skrzyżowanie,
 • 6 przejść dla pieszych, z czego 5 wyposażonych w azyle,
 • ścieżkę rowerową z kostki betonowej na odcinku o długości 767,5 m.b.,
 • chodnik z kostki betonowej na odcinku o długości: 885 m.b. ( strona lewa) i 520 m strona prawa, chodnik z dopuszczeniem postoju na odcinkach o łącznej długości 123 m.b. (strona lewa) i długości 127mb ( strona prawa ),
 • 1 zatokę postojową o nawierzchni z kostki betonowej,
 • 43 zjazdy z kostki betonowej,
 • oznakowanie poziome i pionowe,
 • oświetlenie uliczne, w tym:
  • montaż 67 opraw oświetleniowych na 34 słupach,
 • odwodnienie-przebudowę kanalizacji deszczowej, rowy odwadniające wraz z przepustami,
 • jednostronne pobocza na odcinku o długości 218 m.b. i szerokości 1,5 m, bariery ochronne U-12a wzdłuż rowu na długości 122 m.b.

wstecz