PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W – ulicy Tarczyńskiej z ul. Rolniczą w Mszczonowie

Okres realizacji: 2016

Wartość dofinansowania: 567.129,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1.244.935,26 zł

W ramach inwestycji wykonano:

  • przebudowę ulicy Rolniczej i Ługowej na odcinkach o łącznej długości 1 294 m.b. (ul. Rolnicza - 895,25 m.b., szerokość jezdni 6,0 m ul. Ługowa - 398,75 m.b., szerokość jezdni 6,0 m),
  • budowę chodnika z kostki betonowej na odcinku o długości 1 050 m.b. (534 m.b. Rolnicza i 52mb Tarczyńska + Ługowa 464,0 m ),
  • budowę (odseparowanej od jezdni) ścieżki rowerowej z kostki betonowej na odcinku o długości 877 m.b., (472 m.b. Rolnicza +52 m.b. Tarczyńska+ Ługowa 353 m ),
  • 1 przystanek komunikacyjny wyposażony w peron dla pieszych,
  • budowę 4 przejść dla pieszych z azylami i wyspami,
  • przebudowę 2 skrzyżowań (w tym jedno z drogą powiatową nr 2861W - ulicą Tarczyńską),
  • pobocza,
  • oznakowania poziomego i pionowego,
  • zjazdów wyposażone w azyle,
  • 1 linię zatrzymania autobusu.

wstecz