PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec

Wartość dofinansowania: 3.000.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 10.558.648,00 zł

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie

Wartość dofinansowania: 943.194,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1.923.726,43 zł

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W – ulicy Tarczyńskiej z ul. Rolniczą w Mszczonowie

Wartość dofinansowania: 3.000.000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 10.558.648,00 zł