WFOŚiGW

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów – ETAP I

Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów – ETAP I”

Okres realizacji: 2020 

Dofinansowanie w ramach: Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wartość pożyczki: 1.093.048,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.943.357,00 zł

Kanalizacja sanitarna

Projektowana kanalizacja swoim zasięgiem obejmuje następujące ulice w miejscowości Mszczonów:

  • ulica Generała Sikorskiego – droga gminna, 
  • ulica Wschodnia – droga gminna,

Projekt budowlany dotyczy sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Od sieci grawitacyjnej odchodzą przyłącza do pierwszej studzienki zarówno na działkach zabudowanych oraz do niezabudowanej nieruchomości. W zakres projektu wchodzi kolektor główny oraz przyłącza do pierwszej studzienki na nieruchomości.

Projektowana sieć kanalizacji stanowi Etap I inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska.

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna została zaprojektowana w pasach drogowych dróg gminnych. W wyniku prowadzonej inwestycji dotychczasowe zagospodarowanie terenu utrzyma dotychczasowy charakter.  Nawierzchnia dróg gminnych zostanie odtworzona zgodnie z decyzją Zarządcy Dróg Gminnych.  Nawierzchnia nieruchomości prywatnych jest gruntowa.

W zakresie kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano: 942,62 m.b.

Kanalizacja deszczowa


Projektowana kanalizacja swoim zasięgiem obejmuje następujące ulice w miejscowości Mszczonów:

  • ulica Generała Sikorskiego – droga gminna.

Projekt budowlany dotyczy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul Generała Sikorskiego. Przedmiotowy odcinek nie będzie eksploatowany do czasu realizacji pozostałych etapów.

Inwestycja  jest na końcowym etapie realizacji. Umowa z wykonawca została podpisana 3 sierpnia 2020r.Termin odbioru końcowego 15.12.2020 r. Wykonawcą jest:

Konsorcjum firm:

Lider: MBW Sp. z o.o.

z siedzibą ul. Obrońców Tobruku 25/144

01-494 Warszawa

Partner: Spectare Sp. z. o.o

z siedzibą ul. Obrońców Tobruku 25/144

01-494 Warszawa

  • Sprzęt budowlany i pracownicy wykonujący budowę kanalizacji
  • Sprzęt budowlany i pracownicy wykonujący budowę kanalizacji
  • Sprzęt budowlany i pracownicy wykonujący budowę kanalizacji

wstecz