PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka

Wartość dofinansowania: 243.560,00 zł

Całkowita wartość projektu: 384.330,32 zł

Okres realizacji: 2019

Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2019r. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce nr 470187 w miejscowościach: Suszeniec, Edwardowo, Bobrowce w Gminie Mszczonów na długości 1612,00 mb. szer. 3,5m pow. 5663,05 m2 , wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm , na poszerzeniach gr 20 cm, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni, znaki drogowe 17 szt.

wstecz

baner toplayer
Grafika informująca o zmianie godzin przyjmowania