PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Nazwa projektu:  Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec

Wartość dofinansowania: 181.423,92 zł

Całkowita wartość projektu: 291.921,21 zł

Okres realizacji: 2018

Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia ulicy Szkolnej w miejscowościach Bobrowcach i Suszeniec w Gminie Mszczonów na długości 1500,00 m.b., szer. 3,5m pow. 5250,00 m2, wykonanie uzupełnienia podbudowy o grubości 10 cm w ilości 540 m3, na poszerzeniach gr 20 cm na pow. 280 m2, wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr 10 cm szer. 0,75 m po obydwu stronach jezdni na pow. 2250 m2. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

wstecz

baner toplayer
Grafika informująca o zmianie godzin przyjmowania