PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Nazwa projektu: Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka

Całkowita wartość projektu:  175.347,87 zł

Okres realizacji: 2015

Zakres obejmował: wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, wykonanie zatoki postojowej, ułożenie ścieków podchodnikowych, montaż ławek, wykonanie trawników, posadzenie krzewów, oznakowanie pionowe i poziome.

wstecz