PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Nazwa projektu: Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza

Całkowita wartość projektu: 371.178,78 zł

Okres realizacji: 2015

Zakres obejmował: wykonanie chodnika i peronu dla wysiadających z kostki betonowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, wykonanie zatoki autobusowej, ułożenie ścieków prefabrykowanych, wykonanie studzienek ściekowych, wykonanie studni chłonnych z drenażem rozsączającym, ułożenie kanałów z rur PCV.

wstecz