PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

  • logotyp

Nazwa projektu: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego (rok produkcji 2020) do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Marków Towarzystwo

Całkowita wartość projektu: 49.077,00 zł

Okres realizacji: 2020

Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w Gminie MSZCZONÓW, miejscowości: Budy Zasłona, Gąba, Lindów, Podlindowo, Michalin

Całkowita wartość projektu: 311 190,00 zł

Okres realizacji: 2020

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka

Wartość dofinansowania: 243.560,00 zł

Całkowita wartość projektu: 384.330,32 zł

Okres realizacji: 2019

Nazwa projektu:  Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec

Wartość dofinansowania: 181.423,92 zł

Całkowita wartość projektu: 291.921,21 zł

Okres realizacji: 2018

Nazwa projektu: Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka

Całkowita wartość projektu:  175.347,87 zł

Okres realizacji: 2015

Nazwa projektu: Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza

Całkowita wartość projektu: 371.178,78 zł

Okres realizacji: 2015