PRZYRODNICZE SKARBY GMINY

Grądy Osuchowskie

Wszyscy, którzy mają ochotę na niezwykłą leśną wycieczkę powinni wybrać się do Osuchowa – położonego około 10 kilometrów na południe od Mszczonowa. Osuchowskie lasy są wyjątkowe pod każdym względem. Wystarczy wspomnieć, że znajdują się   one w najwyższym punkcie Niziny Mazowieckiej, aż o 100 metrów wyżej niż Warszawa. Specyficzne położenie sprawia, że klimat jest tu zbliżony do sudeckiego.

Na terenie założonego tu rezerwatu leśnego noszącego nazwę GRĄDÓW OSUCHOWSKICH spotkać można wiele gatunków roślin typowych dla Sudetów. Wszystko to sprawia, że niejednokrotnie okolice Osuchowa nazywane są DACHEM MAZOWSZA albo małymi Sudetami pomiędzy Łodzią a Warszawą. 

Rezerwat leśny (częściowy) Grądy Osuchowskie został utworzony w 1982 roku. Jego powierzchnia wynosi 99,75 hektara. Grądy Osuchowskie znajdują się na terenie Leśnictwa Osuchów, które wchodzi w skład Nadleśnictwa Grójec. Rezerwat został utworzony w celu ochrony różnorodnych   zbiorowisk grądowych oraz boru bagiennego o charakterze reliktowym. Nazwa rezerwatu pochodzi od panujących na terenie uroczyska zespołów leśnych. Typowe dla grądów są m.in.: dęby, graby, jesiony, lipy, wiązy i klony. W rezerwacie obserwuje się   również dobrze zachowany starodrzew około 100-letniej sosny. Gatunek ten nie jest jednak typowy dla środowisk grądowych. Dziesiątą część powierzchni rezerwatu stanowią   bagna. Największe bagno   znajduje się w oddziale 377 c.

Grądy Osuchowskie najładniej wyglądają jesienią kiedy to las mieni się złotem i czerwienią spadających liści. Wczesną wiosną także można tu podziwiać przepiękne widoki. Wyjątkowo uroczo wyglądają wtedy polany z kwitnącymi w tym czasie zawilcami.

 

oprac. Piotr Dymecki

  • Drewniana altana wśród drzew
  • Tabliczka informacyjna
  • Zadaszony pień drzewa z rzeźbą w środku

wstecz