fas fa-adjust

Zespół Pałacowo-Parkowy w Osuchowie

Najstarsza wzmianka o Osuchowie została zapisana w kronice Jana Długosza.

Dotyczyła ona pobytu w tej miejscowości króla Władysława Jagiełły- w grudniu 1410 roku. W XV wieku Osuchów wraz z drewnianym dworem i okolicznymi gruntami należał do rodziny Radziejowskich.

Pałac w stylu neorenesansowym (w miejsce drewnianego dworu) został wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku przez Feliksa Wołowskiego. W latach 1893-1899 jego właścicielką była córka Feliksa, Jadwiga Aleksandra Jasieńska. Około 1899 roku majątek wraz z zespołem pałacowo –parkowym kupił Michał Tyszkiewicz jako posag dla córki Joanny Janiny, żony Edwarda Broel-Platera. W larach 1918-1927 dobudowano do pałacu dwa boczne aneksy, portyk z tarasem i zmodyfikowano wnętrza. W 1928 roku po śmierci Joanny Platerowej pałac przypadł Izabeli Platerównie, która pozostała jego właścicielką do roku 1944.

Dekretem reformy rolnej zespół pałacowo-parkowy przeszedł na własność skarbu państwa.

Mieściły się tutaj kolejno: szkoła podstawowa, urząd pocztowy i mieszkania prywatne. W 1982 roku Minister Kultury i Sztuki przekazał 20-hektarowy zespół pałacowo-parkowy w Osuchowie do odbudowy i użytkowania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas zespół obejmował: pałac do odbudowy, ruiny budynku dawnej kuchni i dawnej stajni, zaniedbany park zabytkowy z okazami wieloletnich dębów, lip, modrzewi i wiązów oraz kompleks stawów z przyległymi do niego terenami zabytkowymi.

Remont z uwagi na ograniczenia finansowe trwał ponad 10 lat. Wszystkie prace odbywały się pod ścisłym nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. W procesie odbudowy uczestniczyli społecznie pracownicy Zakładu, m.in. brali oni udział w porządkowaniu terenu i niwelacji terenu. Mieszczący się obecnie w zabytkowym zespole Centralny Ośrodek Szkoleniowy ZUS-u dysponuje: 120 miejscami noclegowymi, bazą dydaktyczną do prowadzenia szkoleń i narad oraz zapleczem gastronomicznym. Prowadzone są w nim szkolenia pracowników, a także narady i konferencje. Ponadto w okresie wolnym od szkoleń pracownicy Zakładu i członkowie ich rodzin mają możliwość spędzania tu weekendów. Przebywający w Ośrodku mogą korzystać z bazy kulturalno oświatowej oraz sportowo- rekreacyjnej.

W 1995 roku zespół pałacowo-parkowy został wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki, Zakładowi Ubezpieczeń społecznych przyznano nagrodę pierwszego stopnia w konkursie –„Najlepszy użytkownik obiektu zabytkowego w latach 1993-94. Następnie, w roku 1998, zespół został wyróżniony przez Ministra Kultury i Sztuki srebrnym medalem za „Ochronę zabytkowych założeń ogrodowych”. Pałac wraz z okalającym go parkiem może być udostępniany do zwiedzania zorganizowanym grupom po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

 
Na podst. materiałów Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZUS-u
oprac. Piotr Dymecki

  • Zespół Pałacowo-Parkowy wieczorową porą
  • Zespół Pałacowo-Parkowy z parasolkami na tarasie
  • Zespół Pałacowo-Parkowy

wstecz