CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY

Obwieszczenie

Na podstawie art. 9, art. 49 oraz art. 61 S 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego — dalej: Kpa w związku z art. 41 ust. 1-4 oraz art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze zawiadamiam, iż Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął na wniosek złożony w dniu 01.03.2022 r. (uzupełniony w dniach 28.03.2022 r., 25.05.2022 r. i 23.06.2022 r.) przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: „00100009 „Budowa Węzła Kolejowego CPK”.

Treść obwieszczenia w załączeniu. 

wstecz