RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Czy w naszym przedszkolu w Mszczonowie też będzie godzina płatna 1 zł, wg rozporządzenia Od września rodzice będą płacić za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu najwyżej 1 zł. W zamian samorządy otrzymają od państwa dotację na wychowanie przedszkolne. Do tej pory każda gmina indywidualnie ustalała wysokość opłat.

[2013-08-20]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Rozporządzenie dotyczy wszystkich samorządowych przedszkoli więc i naszego również. Pani zapłaci 1 zł za godzinę, Rząd jak to do tej pory robi – przekaże nam dotację, która nie pokryje różnicy w opłacie za godzinę czyli zwiększą się koszty przedszkola, za które zapłacą wszyscy mieszańcy i niestety zmniejszą się możliwości inwestycyjne gminy.