RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Witam, w związku z tym iz prawdopodobnie od roku 2014 obowiązek szkolny obejmie dzieci 6-letnie, bardzo prosze o informację w jakim stopniu szkoła podstawowa w Mszczonowie jest przygotowana na przyjęcie maluchów. Poniżej przesyłam listę pytań, na które prosze o odpowiedź: - jak liczne będą klasy? - czy będą osobne klasy dla 6 i 7-latków? - jakie podręczniki zaplanował nauczyciel? (chodzi przede wszystkim o tempo wprowadzania liter u 6 i 7 latków) - czy lekcje będą rozpoczynały sie o stałej porze, w godzinach porannych? - czy dzieci podczas zajec ruchowych mają dostęp do sali gimnastycznej i boiska, czy ćwicza na korytarzu, - czy dzieci mają do dyspozycji przebieralnię, lub wyznaczone miejsce do przebrania zapewniające intymność, oddzielnie chłopcy i dziewczynki, czy przebierają się na korytarzu albo w łazienakach! - czy jest plac zabaw dla młodszych dzieci, -czy obszerne miejsce z dywanem do zabawy w klasie - czy jeśli jest ciepło dzieci mają możliwość wychodzenia w czasie zajęć (w ramach w-f) i przerw na dwór pod nadzorem nauczyciela, - stołówka- czy posiłki są nie tylko wydawane, ale postawione na stole (gorące zupy), - czy dzieci mają zagwarantowany odpowiedno długi czas na zjedzenie obiadu. Młodsi uczniowie nie korzystają ze stołówki w tym samym czasie co starsze dzieci, nie stoją w kolejce. - jak długie przerwy śniadaniowe, - czy dzieci mają możliwość napić się bezpłatnie wody (popularne baniaki z wodą pitną) - czy ławki i krzesła będą przystosowane do wzrostu maluchów, - czy dzieci będą na oddzielnym korytarzu lub piętrze od klas 4-6, - czy liczebność i powierzchnia miejsc w świetlicy zapewniająca komfort dziecku (ilość krzesełek w stosunku do ilości dzieci zapisanych do świetlicy), - czy jest oddzielna świetlica dla dzieci 0-3 kl, - czy będą szafki na książki dla dzieci w klasie - czy szafy są dobrze przytwierdzone do ścian, - czy szkoła ma szatnię (poza klasą) w której dzieci mogą zmienić obuwie siedząc na ławce, a wieszaki na kurtki są na odpowiedniej do ich wzrostu wysokości. Szatnia jest na tyle duża by dzieci mogły się swobodnie przebierać. - czy rodzice mogą wejść do szkolnej szatni, - czy mydło, reczniki papierowe i papier toaletowy dostępne na bieżąco w łazienkach, - czy jest ciepła woda w kranach, - czy jest odpowiednia ilość toalet w stosunku do liczby dzieci - czy toalety są czyste i estetyczne, dostosowane do wieku dzieci i oddzielne od toalet dla klas starszych, - czy łazienki są na tym samym piętrze co klasy uczniów 0-3 pomoc, opieka, zajęcia dodatkowe: - zajęcia dodatkowe dla młodszych klas w godzinach dostosowanych do końca lekcji (aby dzieci nie zapisane do świetlicy też miały możliwość z nich skorzystać), - współpraca szkoły z poradnią psych.-pedagogiczną, logopedą, pedagog szkolny z ukończonym studium terapii pedagogicznej w razie kłopotów dziecka z adaptacją w szkole, edukacja i opieka -czy dzieci chodzą na krótkie wycieczki i spacery poza teren szkoły. - Czy Szkoła organizuje dla dzieci teatrzyki, koncerty, imprezy integracyjne. - Czy Organizowane są dalsze wycieczki, zielona szkoła, - Czy w czasie ferii i dni wolnych zapewniona jest opieka dla dzieci pracujących rodziców Pozdrawiam

[2013-03-05]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Odpowiedź Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na pytania dotyczące obowiązku szkolnego, który od roku 2014 obejmie dzieci 6-letnie. W jakim stopniu Szkoła Podstawowa w Mszczonowie jest przygotowana na przyjęcie dzieci 6-letnich 1. Jak liczne będą klasy? Odp. W zasadzie klasy liczyć będą do 26 uczniów. Ostateczna liczebność klas, liczba uruchomionych równoległych oddziałów oraz liczebność grup zależeć będzie od naboru i specyfiki klasy oraz rodzaju prowadzonych zajęć. Klasy integracyjne liczyć będą do 20 uczniów. Pozostałe zajęcia odbywały się będą w grupach liczbowo zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem ministra do spraw oświaty. 2. Czy będą osobne klasy dla 6 i 7-latków? Odp. Uzależnione to będzie od ogólnej liczby dzieci 6 i 7-letnich zapisanych w danym roku szkolnym oraz od wyników badania gotowości szkolnej dzieci. Jakie podręczniki zaplanował nauczyciel? (chodzi przede wszystkim o tempo wprowadzania liter u 6 i 7 latków) Odp. Za wcześnie, aby planować podręczniki z dwuletnim wyprzedzeniem (pytanie dotyczy roku szkolnego 2014/2015). Programy nauczania oraz podręczniki wybierane są co roku przez zespoły nauczycieli. 3. Czy lekcje będą rozpoczynały sie o stałej porze, w godzinach porannych? Odp. Staramy się, aby zajęcia rozpoczynały się w godzinach porannych. 4. Czy dzieci podczas zajęć ruchowych mają dostęp do sali gimnastycznej i boiska, czy ćwiczą na korytarzu, Odp. Dzieci mają dostęp do sali gimnastycznej, sali na hali sportowej oraz placu zabaw. 5. Czy dzieci mają do dyspozycji przebieralnię, lub wyznaczone miejsce do przebrania zapewniające intymność, oddzielnie chłopcy i dziewczynki, czy przebierają się na korytarzu albo w łazienkach! Odp. Małe dzieci mają do dyspozycji wspólną przebieralnię. 6. Czy jest plac zabaw dla młodszych dzieci? Odp. Tak. Szkoła dysponuje nowym placem zabaw o powierzchni 500 m2. 7. Czy obszerne miejsce z dywanem do zabawy w klasie? Odp. Tak. W każdej klasie dla młodszych dzieci są obszerne dywany. 8. Czy jeśli jest ciepło dzieci mają możliwość wychodzenia w czasie zajęć (w ramach w-f) i przerw na dwór pod nadzorem nauczyciela? Odp. Tak. Jest to obowiązkowe, gdyż wymaga tego realizacja podstawy programowej. Stołówka 9. Czy posiłki są nie tylko wydawane, ale postawione na stole (gorące zupy)? Odp. Gorące zupy stawiane są na stołach przez panie z obsługi. 10. Czy dzieci mają zagwarantowany odpowiednio długi czas na zjedzenie obiadu. Młodsi uczniowie nie korzystają ze stołówki w tym samym czasie co starsze dzieci, nie stoją w kolejce. Odp. Dzieci mają zagwarantowany odpowiednio długi czas na zjedzenie obiadu, nie muszą korzystać ze stołówki w tym samym czasie co starsi uczniowie, bowiem kończą lekcje odpowiednio wcześniej. Jeżeli na obiad zejdzie kilkoro dzieci, muszą chwilę poczekać. 11. Jak długie są przerwy śniadaniowe? Odp. Przerwy śniadaniowe trwają 15 minut. 12. Czy dzieci mają możliwość napić się bezpłatnie wody (popularne baniaki z wodą pitną) Odp. Nie, obecnie bezpłatnie dostają mleko. 13. Czy ławki i krzesła będą przystosowane do wzrostu maluchów? Odp. Tak. Meble szkolne dostosowane są do wzrostu dzieci zgodnie z zasadami ergonomii i odpowiednimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 14. Czy dzieci będą na oddzielnym korytarzu lub piętrze od klas 4-6? Odp. Tak. Dzieci młodsze mają wydzieloną część w szkole. 15. Czy liczebność i powierzchnia miejsc w świetlicy zapewniająca komfort dziecku (ilość krzesełek w stosunku do ilości dzieci zapisanych do świetlicy)? Odp. Ilość krzesełek w stosunku do ilości dzieci zapisanych do świetlicy jest mniejsza, ale są materace, dywany, na których można usiąść, odpocząć, pobawić się czy zrelaksować. 16. Czy jest oddzielna świetlica dla dzieci 0-3 kl.? Odp. Tak, obecnie funkcjonują trzy świetlice: jedna dla klas „0”-1, druga dla klas 2-3, trzecia dla klas 4-6. 17. Czy będą szafki na książki dla dzieci w klasie? Odp. Książki są przechowywane w obszernych regałach klasowych. 18. Czy szafy są dobrze przytwierdzone do ścian? Odp. W klasach stoją stabilne regały. 19. Czy szkoła ma szatnię (poza klasą) w której dzieci mogą zmienić obuwie siedząc na ławce, a wieszaki na kurtki są na odpowiedniej do ich wzrostu wysokości. Szatnia jest na tyle duża by dzieci mogły się swobodnie przebierać. Odp. Szatnia jest bardzo duża. Są w niej ławeczki, na których dzieci mogą siadać. Dzieci nie wieszają ubrań samodzielnie, obsługują je panie szatniarki. 20. Czy rodzice mogą wejść do szkolnej szatni? Odp. Tak. Rodzice mogą odprowadzać dzieci do szatni. 21. Czy mydło, ręczniki papierowe i papier toaletowy dostępne na bieżąco w łazienkach? Odp. Tak. Środki czystości dostępne są w łazienkach szkolnych. 22. Czy jest ciepła woda w kranach? Odp. Tak. W kranach jest ciepła woda ogrzewana termą. 23. Czy jest odpowiednia ilość toalet w stosunku do liczby dzieci? Odp. Liczba toalet jest wystarczająca do liczby dzieci. 24. Czy toalety są czyste i estetyczne, dostosowane do wieku dzieci i oddzielne od toalet dla klas starszych? Odp. Toalety są czyste i estetyczne. W bieżącym roku zaplanowany jest generalny remont łazienek z przystosowaniem dla dzieci młodszych i starszych. 25. Czy łazienki są na tym samym piętrze co klasy uczniów 0-3 ? Odp. Dla klas „0” – tak; dla klas 1–3 - częściowo. pomoc, opieka, zajęcia dodatkowe: 26. Zajęcia dodatkowe dla młodszych klas w godzinach dostosowanych do końca lekcji (aby dzieci nie zapisane do świetlicy też miały możliwość z nich skorzystać)? Odp. Tak. Zajęcia dopasowywane są do planu zajęć dzieci. 27. Współpraca szkoły z poradnią psych.-pedagogiczną, logopedą, pedagog szkolny z ukończonym studium terapii pedagogicznej w razie kłopotów dziecka z adaptacją w szkole, Odp. Tak. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, a także zatrudnia specjalistów z odpowiednim przygotowaniem zawodowym (m. in. pedagoga, psychologa, logopedę). edukacja i opieka 28. Czy dzieci chodzą na krótkie wycieczki i spacery poza teren szkoły. Odp. Tak. Zgodnie z planem nauczania. 29. Czy Szkoła organizuje dla dzieci teatrzyki, koncerty, imprezy integracyjne. Odp. Tak. Zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 30. Czy organizowane są dalsze wycieczki, zielona szkoła? Odp. Tak. 31. Czy w czasie ferii i dni wolnych zapewniona jest opieka dla dzieci pracujących rodziców Odp. W czasie ferii zimowych i wakacji dzieci korzystają z oferty MOK i Basenów Termalnych. Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych dzieci mają zapewnioną opiekę w szkole. Dyrektor mgr Elżbieta Kubiak PS. Podobne warunki zapewniają nasze szkoły wiejskie. Jeśli dziecko nie osiągnęło pełnej dojrzałości szkolnej a rodzice mają możliwość dowiezienia i odbioru dziecka to istnieje możliwość zapisania dziecka z obwodu szkoły w Mszczonowie do Szkoły Podstawowej we Wręczy, gdzie liczebność klas będzie do 15-tu dzieci w oddziale i atmosfera będzie iście domowa ponieważ w tej szkole uczą się tylko dzieci klas I – III i oddział przedszkolny. Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek