RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

Rodzice mieszkają pod Mszczonowem we Władysławowie przy ul.Dębowej 10, Są starszymi ludźmi-mama chora na serce tata po operacji na kręgosłup. Mają problem z wyjazdem z działki - duży śnieg, nie odśnieżona ulica. Do kogo dzwonić w celu odśnieżenia.

[2010-01-09]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Jednostką odpowiedzialną za odśnieżanie miasta i gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie. Tel. (046)857-12-13