RODO FAQ

PYTANIE/PROBLEM

czy mozna opblikować umowę Nr G.602.12.04.2011

[2012-09-10]

ODPOWIEDŹ

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

Umowa Nr G.602.12.04.2011 dotyczy opracowania dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzania w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mszczonów ”. Gmina jest zobowiązana do posiadania tego dokumentu na podstawie art. 19 ustawy – prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) Zgodnie z obowiązującym prawem umów się nie publikuje. Jeśli ktoś jest zainteresowany treścią umowy może zapoznać się z jej treścią w Urzędzie w Wydziale Gospodarki Gminnej.